Studiedag 'Hoe volks is ons theater ?'

Hoe volks is ons theater?
Hoe volks moet het zijn?
En wat houdt dat eigenlijk in, 'volks'?


Het Vlaams Theater Instituut en de Universiteit Gent (Vakgroep Kunst-, muziek- en theaterwetenschappen) organiseren - als sluitstuk van Romain Royal - een studiemiddag rond die vragen.

De bedoeling is niet zozeer een reflectie op de erfenis van Romain Deconinck, wel een inhoudelijke doorlichting van de artistieke praktijk van vandaag: de intenties en strategieën van theatermakers en de verwachtingen die de politiek daaraan stelt.
'Volkstheater' is een geladen term, waaronder vaak niet geëxpliciteerde cultuurpolitieke verwachtingen schuilgaan. Die willen we expliciteren, door verschillende stemmen het woord te geven.

Eerst willen we de intenties van theatermakers in kaart brengen. Waar halen ze hun inspiratie? Met wie werken ze? Wat betekent 'volks' vandaag voor theatermakers die iets willen vertellen over de maatschappij waarin we leven? Daarnaast polsen we ook beleidsmakers, op zoek naar een explicitering van waarom de politiek zo sterk geïnteresseerd is in dat concept van het 'volkstheater'. Welke maatschappelijke doelstellingen gaan daarachter schuil? Wat wordt van het theater verwacht?


Moderator

* Werner Trio.


Programma

* 13:30 Onthaal en verwelkoming
* 14:00 'De kant van de kunst'
Geert Opsomer (Nieuwpoorttheater) geeft de aftrap voor een panelgesprek met Arne Sierens (DAStheater, o.v.), Bob De Moor (Theater Malpertuis) en Reinhilde Decleir (Theater Antigone).
* 15:30 Koffiepauze
* 16:00 'De kant van het beleid'
Eddy Frans (vzw de Rand) legt discussiepunten op tafel voor een panelgesprek met Bart Caron (Vlaams volksvertegenwoordiger, Spirit), Johan Van de Wiele (coördinator volkscultuur Stad Gent) en Pascal Smet (collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel bevoegd voor ondermeer Cultuur, SP-a).
* 17:30 Einde


praktisch

* Op donderdag 24 november 2005, van 13:30 tot 18:00 .
* In de Minardschouwburg, Walpoortstraat 15, 9000 Gent.
* Inschrijven? Contacteer Diane Bal (VTi), tel: 02/201.09.06 of stuur een e-mail naar diane@vti.be.